חדשות ועדכונים

שלוש מטרות - האגודה התאוסופית
הדרכה למדיטציה

קודם למדיטציה יעילה יש ללמוד למקד את המיינד ולרכז אותו ברעיון, חפץ, תמונה או אולי מנטרה, במשך זמן מוגדר - יהא זה רגע אחד או עשרים. בשביל מתחיל משך הזמן יכול להיות קצר. ריכוז המחשב בנקודה אחת - בדבר מה כמו חפץ, או רעיון, והשארות בדממה מנטלית, אפילו לרגעים מעטים - אינם מלאכה קלה.


    

הדרכה למדיטציה

מאת: ג`ייסי ק. כראם
מתוך הספר : "אמנות הקשב הפנימי" עברית: אסתר חנין
קודם למדיטציה יעילה יש ללמוד למקד את המיינד ולרכז אותו ברעיון, חפץ, תמונה או אולי מנטרה, במשך זמן מוגדר - יהא זה רגע אחד או עשרים. בשביל מתחיל משך הזמן יכול להיות קצר. ריכוז המיינד בנקודה אחת - בדבר מה כמו חפץ, או רעיון, והשארות בדממה מנטלית, אפילו לרגעים מעטים - אינם מלאכה קלה. זה נכון במיוחד אם תשומת הלב מופנית לדבר מה שאין בו ענין אישי או משיכה אישית. אפשר להתחיל בכך שתשתמש בדבר מה פשוט כמו עלה, עפרון או אפילו דף נייר חלק. תרגיל כזה מסייע לרכוש שליטה במיינד, זה כמו ילד פרוע שהיה עסוק בקביעות בפעילות אקראית. עכשיו, ילד זה - המחשב - חייב ללמוד להשמע, וכן חייב להתאים את זרם פעילותו לדרכי התנהגות יותר מסודרים ויותר יעילים.

אם המיינד ימוקד בחפץ שיש בו ענין, המטלה יכולה להיות קלה מאשר אם ימוקד בחפץ שאין בו ענין. אבל אם תשומת הלב תמוקד בדבר מה חסר ענין לחלוטין במשך שתי דקות או יותר מבלי "להתנדנד", יהא זה הישג בעל ערך בתירגולו של המיינד. אם בימים שלאחר מכן אפשר יהיה למקד את תשומת הלב, באותו חפץ, במשך זמן מה ארוך יותר - מבלי להתנדנד - אפשר להניח שמתרחשת התקדמות משמעותית. ובכל זאת אל לך לצפות לשיפור מהיר יומיומי ביכולת למידה זו של צימצום שדה המיקוד המנטלי ושחרורו ממחשבות טורדניות.

הבה נניח שאתה רוצה להתחיל במדיטציה אבל לאור מחויבויות ותפקידים אחרים אתה יכול להקצות לתירגול רק שלושים דקות ביום. אתה יכול להגיע להישגים רבים על ידי מדיטה של חמש-עשרה או עשרים דקות ביום. אפשר להגיע ליותר הישגים, במדיטה של פעם או פעמיים ביום במשך חמש-עשרה דקות בכל פעם - בכל יום, מאשר במדיטה במשך זמן יותר ארוך המתבצעת לסירוגין, היינו - מדיטה במשך מספר ימים, או שבוע, ואחר כך הפסקה למשך מספר ימים. מאמץ אקראי כזה מועיל פחות ממדיטה קצרה המבוצעת מדי יום בנאמנות.
כל אחד צריך להחליט לעצמו כיצד ומתי ישתמש בזמן שהוקצה, בהתחשב בתנאי חייו. מדיטה במשך חמש עשרה דקות פעם או פעמיים ביום צריכה להספיק למתחיל.

חשוב מאוד שהמתחיל כמו גם אלה המודטים מזה שנים, יקדיש חמש או עשר דקות בבוקר להערכות לקראת היום. תתחיל במספר נשימות עמוקות קיצביות המועילות מבחינה לבריאות ולהתרגעות. אחר כך דמיין את עצמך "עובר" את היום כולו כשאתה מבטא במחשבה ובפעולה את האתה הפנימי האמיתי. לדוגמא: ראה עצמך ידידותי ומתחשב בחברים בעבודה; או דמיין את עצמך מביע לבני משפחתך את האהבה והרוך שהיית רוצה להביע בפניהם כאילו היה זה יומך האחרון אתם. שים לב לדברים קטנים אבל חשובים כמו צליל קולך, אפילו מבט נעים בפניך ומעל לכל, אמור לעצמך שתחזיק בתחושה פנימית זו של שלווה והרמוניה בכל עת. היכולת להיות בשלווה והרמוניה ברמה אישית מהוות תרומה שכל אחד יכול לשאת לטובת טיהור האקולוגיה של העולם - האקולוגיה של החלל העצום המנטלי והרגשי בו אנו חיים, נעים והווים.
 
השתמש בכח ההדמייה שלך כדי לראות את עצמך חושב, חש ופועל בדרכים שתעזורנה לעצב, במידת האפשר, את יומך באופן המושלם ביותר. באמצעים פשוטים אבל חשובים כאלה תוכל להתחיל להיות שותף ביצירתו של האתה הפנימי, העצמי הרוחי, בעיצוב החדש של תבניות המחשבה, הרגש והעשייה של האתה החיצון.

אם תקבל על עצמך לאמן ולעצב מחדש את העצמי של האישיות - באמצעות מדיטציה, משמעת עצמית ויצירת קשר עם האתה הפנימי, אל לך להתעלם מהצורך בחיזוק איכויות אופי חיוניות. טיבן של איכויות אלה הוא מן המפורסמות, אבל לעיתים קרובות מאוד אינן בשימוש או שאינן באופנה. על איכויות אלה המליצו, לפני זמן רב, והדגימו אותן קדושים, מורי דת ופילוסופים ידועי שם וכן גדולים ואצילים רבים מבני האנושות. אני מתייחסת למידות טובות ידועות כמו כנות, רוך, טוב לב, הומור, שמחה ואהבה. אפשר להאריך או לקצר את הרשימה ולהתאימה לצרכיו האישיים של כל אחד. עריכת רשימת המידות שאתה רוצה לטפח במשך שנה - בפינקסך - תהיה לך לעזר רב.
 
הקדש מספר דקות בכל יום להתבוננות באחת מן המידות. דמיין את עצמך משתמש במידה זו, הלכה למעשה, בחיי היומיום בכל דרך אפשרית. אחר כך בקש את האתה הפנימי שיעזור לך לממש מידה זו כחלק בלתי נפרד של האתה החיצון. ואל תשכח לבקש מעט עזרה על מנת שלא תתקף בגאווה בשל מידות אלה. הקדש שבוע או חודש לכל איכות ואז עבור לאיכות הבאה שברשימתך עד שתעבור על כולן. בשלב זה תוכל להתחיל מחדש או להוסיף לרשימה מידות חדשות שיש בהן צורך.
תרגיל זה יכול להיות חלק מתרגיל ההכנה לקראת יומך, או תרגיל שיבוצע בערב או בצהריים. תוכל לרשום בפנקס, מפעם לפעם, הערות בדבר התקדמותך. אל תיפול רוחך אם יחלוף זמן מה מבלי שחלה התקדמות ממשית.

שני התרגילים המוצעים לפתיחת היום ימשכו כעשר דקות ואחריהם אפשר למדוט, בין עשר לחמש עשרה דקות. אם אתה תוהה על מה, או אודות מה למדוט, אולי תמצא ענין במדיטה בכל יום בנושא השלום, הרמוניה, חשיבה נכונה ועשייה נכונה. לא צריך להפנות מדיטציה מסוג זה כלפי העולם בכללו, אפשר להפנותה כלפי קהילתך או כלפי עירך ו/או כלפי משפחתך. הכח שנוצר על ידי מדיטה של איש אחד )ומדיטציה היא מקור כח( יאבד מעוצמתו אם המדיטה תופנה כלפי כל בני האדם בעולם. מדיטציה כזו מזמנת אפשרות לשמש אפיק ברכה למשפחה ולקהיליה ויכולה למעשה ליצור מידה מסוימת של שלום, הרמוניה, חשיבה נכונה ועשיה נכונה בהן יש צורך רב בימינו.
בזמן המדיטציה שב כשגבך ישר. אל תשב על כסא "המזמין" ישיבה מרושלת. שב ישיבה נוחה בלתי מאומצת אבל ער ודרוך מנטלית. נשום מספר נשימות איטיות, קיצביות קודם שתתחיל למדוט.
הנחיות למדיטה למען השלום
באופן מנטלי, אמור וחשוב שלום, הרמוניה, חשיבה נכונה ועשיה נכונה. אחר כך אמור ברכות או חשוב בפנימיותך, הלואי וישרו בבית זה, בקהיליה זו ובסביבה כולה - שלום, הרמוניה, חשיבה נכונה ועשיה נכונה. הלואי וישרו - בבתים, בבתי הספר, בכנסיות, בבתי העסק ובכל מקום בו גברים, נשים וילדים נפגשים לעבודה, למשחק או לימוד - שלום, הרמוניה, חשיבה נכונה ועשיה נכונה. מי יתן ואשמש אפיק עבור השלום שלך. שלום, שלום, שלום" (שלך כאן מתייחס לאלוהי שבתוכך). אחר כך רק ה י ה. היינו, השאר בתחושת השלום וההרמוניה אבל היה נינוח מנטלית ככל האפשר והנח לאתה הפנימי לפעול.

אתה יכול להשתמש במילים במתכונת שהובאה לעיל או בכל מתכונת אחרת שתעשה את המדיטה יותר משמעותית עבורך.
אפשר להשתמש במדיטציה זו למען השלום בכל שעות היום או בערב. מדיטציה זו יכולה לשמש כבסיס למדיטה קבוצתית. אם הקבוצה נפגשת אחת לשבוע, כל חבר בקבוצה יכול לתרום תרומה נכבדה על ידי מדיטה יומית כזו - כמאמץ אישי, אבל אם אפשר, רצוי שהמדיטה האינדיוידואלית של כל אחד מחברי הקבוצה תבוצע באותו זמן, בכל יום או בכל ערב. זה יגביר את ההשפעה של הקבוצה, המספקת כח רב נוסף מעבר למספר חבריה.

 |  ראשי |  כנסים והרצאות  |  קידום אחווה אנושית ובין-דתית  |  טיולים וסופי שבוע בגוון רוחני  |  כתב-עת, ספרים, דיסקים וספריה  |  מגזין אורנט  |  הרשמה לרשימת תפוצה  |  מרכזים תאוסופים בעולם  |  ציטוטים מהתאוסופיה  |  מפת אתר  |  הוספה למועדפים  | 
האגודה התאוסופית-עמותה ללא מטרות רווח- www.theosophia.co.il © כל הזכויות שמורות
בית ויטלי, צבי 2ב' רמת גן 03-7521259 03-6139189

האגודה התאוסופית בישראל

כתובת המשרד: בית ויטלי, צבי 2ב' רמת גן
קבלת קהל: בימים א'-ה', שעות 11:00-16:00
טל' 03-7521259, פקס 03-6139189
בית-חווה: לה גרדייה 49 (כניסה א') ת"א.
כתובת לדיוור: ת.ד. 4014 ר"ג 52140.
האגודה התאוסופית בישראל www.theosophia.co.il © כל הזכויות שמורות
  בניית אתרים לעסקים   אינטרדיל