חדשות ועדכונים

שלוש מטרות - האגודה התאוסופית
השחרור מן האשליה

שכל דבר נראה כפי שהוא באמת.כאשר ידיעתנו את התורות התאוסופיות אינה גורמת לשינוי עמוק בתוכנו, עלינו לשאול מדוע לא הצלחנו להטמיע אותן. כל חיפוש מת- חיל באי שביעות רצון, תחושה מתסכלת של מגבלה. כאן טמון זרע התשוקה לשחרור. שחרור מרמז על מצב של כליאה. אבל האם אנו באמת מודעים למה שכולא אותנו? אין אנו תוהים מי בנה את הכלא או כיצד. אנו סבורים כי אנו שבויים על-ידי נסיבות, אנשים, קארמה קשה, ועוד...


    

השחרור מן האשליה
דניאל אודואן
 
החירות הינה כשמים פתוחים, ללא עננים, אשר דרכם זורם האור המאיר את כל הקיים ביקום, כך שכל דבר נראה כפי שהוא באמת. כאשר ידיעתנו את התורות התאו- סופיות אינה גורמת לשינוי עמוק בתוכנו, עלינו לשאול מדוע לא הצ- לחנו להטמיע אותן. כל חיפוש מת- חיל באי שביעות רצון, תחושה מתסכלת של מגבלה. כאן טמון זרע התשוקה לשחרור. שחרור מרמז על מצב של כליאה. אבל האם אנו באמת מודעים למה שכולא אותנו? אין אנו תוהים מי בנה את הכלא או כיצד. אנו סבורים כי אנו שבויים על-ידי נסיבות, אנשים, קארמה קשה, ועוד...
על-פי יישויות משוחררות, אנו לכודים רק במלכודת האשליה, והכלא הדמיוני שלנו אינו מוצק כפי שאנו מדמיינים. רק אנו יכולים למו- טט את האשליה כטירת חול או להמיסה כער- פילי שחר. מורים בכל התקופות, החל מהחכם ההודי שנקרה ועד פלוטינוס איש אלכסנדריה, מהלנה בלווצקי ועד קרישנמורטי, דיברו על ה- חיפוש הרוחני כעל מסע מעולם התופעות הא- לייתי אל עולם הממשות. התפילה האופנישדית "הובילני מן הבלתי-ממשי אל הממשי" מהווה הקדמה קולעת ביותר לספר הקטן לרגלי המו- רה, ומצביעה במילים ספורות ומרשימות על הכיוון להתקדמות האמיתית מן האשליה אל החירות.

אשליה הינה טעות החושים או המחשָב (mind) הגורמת לנו לראות דברים אחרת מכפי שהם, שגיאות – כחזות של מציאות. אשליות פתולוגיות הן הזיות שאין להן שום קשר עם דבר קיים. אבל בדרך כלל, אשליה הינה פירוש כוזב של משהו אשר יש בו שמץ של מציאות, על-כן כאשר אנו מדברים על שחרור עצמנו מן האשליה, עלינו להישמר מליפול לניהיליזם (שלילת הכל) שיוביל אותנו לשלול את העולם שמסביבנו מכל מציאות.

מנקודת מבט של המוחלט – עולם התו- פעות הינו אשליה. לפי הלנה בלווצקי אין זו אלא “ההשתקפות התקופתית” של מציאות אחת "על מעמקיו האינסופיים של החלל". "להשתקפות זו" – היא אומרת – "אשר אתם רואים כיקום החומרי המוחשי, אנו מתייחסים כאל אשליה זמנית ותו לא. רק הנצחי הוא הא- מיתי" (מפתח לתיאוסופיה עמ` 84). אין זאת אומרת שהעולם סביבנו לא קיים, אבל יש לו רק מציאות יחסית, מציאות של השתקפות. אין בו לא יציבות ולא קביעות.

תופעות יוצאות מגדר הרגיל אינן אשליי- תיות לחלוטין, אף לא מציאותיות לחלוטין. מנקודת מבט של אמת סופית הן משלות. מנקודת מבט של אמת יחסית, יש בהן קורטוב מציאות. אם אנו והעולם בו אנו חיים לא היו אמיתיים, מה התועלת בחיפוש ובשאיפה לשינוי עצמי? מאסטר טיבטי אמר: "טפשי לה- תייחס לעולם כאמיתי, אבל טפשי אפילו יותר להתייחס אליו כריק".

מאחר וכולנו רואים את אותו עולם חומרי, אותם הרים, נהרות, צבעים וכו`, האם על-כן העולם אמיתי? האין זה אומר שכל יצורי אנוש סובלים מאותה אשליה ביחס לקיום החומר – מעין אשליה קולקטיבית הנובעת מטבעו של המחשב האנושי המשותף לכולנו?
על-פי הלנה בלווצקי:
אותו כושר ראייה מוגבל קיים לכל, למעט אלה אשר הגיעו בגלגול הנוכחי לפסגת הראייה הרוחית והראייה העל-חושית clairvoyance)). רק אלה יכולים “לראות” את אשר גילה המדע לאחרונה, שחומר הוא מערבולת של אנרגיה גרידא. לפיכך, קיימת אשליה הטבועה במחשב האנושי, אשר ממנה חופשי רק האדפט (תלמיד חוכמת-הנסתר), אשר התעלה מעל הדרגה האנושית.

אבל או אז כל אחד מוסיף את העיוותים שלו בנוסף לעיוות הראשוני. הרקליטוס אמר: "אנ- שים שהתעוררו יכולים לבוא לידי השלמה, ולא משנה על מה הם חלוקים, יש להם רק עולם אחד. לאלה הישנים, לכל אחד יש עולם משלו; זה מעורר אי-הבנות, עוינות וקונפליקטים". אנו איננו רואים את העולם, כל אחד מאיתנו רואה רק את העולם שלו. איברי החושים שלנו, כולל המוח, פועלים כמסננים המחשיכים ומעוותים את המציאות. לכן נראה לנו העולם כתוהו ובוהו ענקי. אין אנו רואים בו את השתקפות המוחלט, את היופי, הסדר וההרמוניה של הקוסמוס. ומן האשליה הנוספת הזו, השונה עבור כל אחד, אנו חייבים לשחרר את עצמנו. כך שאין זה המקרה של עזיבת עולם התופעות האשלייתי, אלא ראייתו כפי שהוא.

קרישנמורטי אמר שפעולת הראייה היא התפישה היחידה של האמת, בהוסיפו שאין זה הכרחי לחפש את האמת, כל שעלינו לעשות הוא לשחרר עצמנו מן האשליה. סלק את האשליה והאמת תאיר. אמת אינה שאלה של אמונות או מושגים, אלא של הבחנה ישירה, של חזון. על-מנת לראות צריך להתבונן. האם אנו מתבוננים? אנחנו כל-כך מגודרים במעגל הקטן שלנו של עיסוקים אישיים קטנוניים שאין אנו מביטים מעבר להם. אבל אפילו בתוך האופק הצר הזה, כאשר משהו לא נעים לנו, או מפריע לנו, אנו מחפשים מקלט בהסחות-דעת ובבריחה מן המציאות – כצלילה ללימודים תיאורטיים או פעילות חסרת-מנוחה – אשר הינן תמיד חסרות תועלת. אכן, יש מעט מאוד דברים עליהם אנחנו מסכימים להתבונן. וגם כאשר אנו מתבוננים, אנחנו מפרטים, שופטים, חושבים. קרישנמורטי אמר פעם שהוא לא חשב, אלא רק התבונן, בהוסיפו שבגלל שאנו חושבים אנחנו לא רואים.

מחשבה הינה תנועה בחומר מנטלי. כפי שהנשימה הקלילה ביותר של רוח על משטח המים פוגמת בהשתקפות הנוף הנשקף במים, כך גם התנועה המנטלית הקלושה ביותר מעוותת את השתקפות המציאות. בהירות הינה התצפית השקטה, חסרת-הבחירה, של היש, והיא אפשרית רק כאשר החשיבה חדלה.

התבוננות אינה מחשבה. המחשב יכול לשקף את המציאות של עולם הנגלה רק כאשר הוא ריק מכל מחשבה. המשורר PaulEluard אמר: "כל העולם תלוי בראייתך הטהורה". טוהר הוא העדר אנוכיות, הוא שיכחה עצמית. כאשר נמוגה האנוכיות, כאשר ה“אני” נשכח, נעצרת החשיבה, הראייה הופכת טהורה אפילו לשבריר שנייה. אזי ראייה חודרת, מעמיקה, הו- פכת להיות אפשרית. מאחר ואנו שוכחים את ה“אני” לעתים רחוקות כל-כך, אנו חווים לעתים כה נדירות את הפלא המגלה את האמת והיופי של העולם הנגלה.
חוויות מיסטיות – ההמחשה של מהות הדברים – מלוות תמיד בפליאה. אלברט איינ- שטיין אמר שזה אשר אינו יכול להגות (להר- הר), אשר אינו מכיר את הרטט של הנשמה בפליאה, מוטב יהא מת. עיניו בין כה וכה כבר עצומות.

האם תמיד נאפשר לעינינו להיות מעומ- עמות על-ידי אשליה ולנדוד בשבילים המובי- לים לשום מקום? או שעלינו להשתדל לטהר את ראייתנו, לשחרר אותה לאט לאט מכל ה- אשליות, דחוסות או מעודנות, אשליות של קביעות ונבדלות, אשליות על עצמנו, אשר נול- דו כולן מן המחשבה. יש להסיר הרבה מעטים, מעטה אחר מעטה, אבל מייד כשאנו עושים את הצעדים הראשונים, החיים לובשים מובן חדש.
כאשר רואים כל דבר כפי שהוא – ללא שום התייחסות לצופה, לשימוש שהוא יעשה, העדפותיו וכו` – מתגלה טבעו הייחודי שאין לחקותו. כאשר אין חמדנות ואף אין היצמדות, תנועת החיים היא תגלית מסעירה בכל רגע ורגע.

התבוננות על לידה ומוות בשקט של המחשבה, יכולה להיות, במידה שווה, סיבה לפליאה על המסתורין של ההתחדשות הבלתי- פוסקת של החיים. כל הצורות הנגלות הופכות להיות ראויות ליראת כבוד, למרות שהן נראות כבלתי חשובות וחולפות. חופשיים מן האשליה אנו מגלים את האמת, את המקודש.
עברית מזל מזרחי

 |  ראשי |  כנסים והרצאות  |  קידום אחווה אנושית ובין-דתית  |  טיולים וסופי שבוע בגוון רוחני  |  כתב-עת, ספרים, דיסקים וספריה  |  מגזין אורנט  |  הרשמה לרשימת תפוצה  |  מרכזים תאוסופים בעולם  |  ציטוטים מהתאוסופיה  |  מפת אתר  |  הוספה למועדפים  | 
האגודה התאוסופית-עמותה ללא מטרות רווח- www.theosophia.co.il © כל הזכויות שמורות
בית ויטלי, צבי 2ב' רמת גן 03-7521259 03-6139189

האגודה התאוסופית בישראל

כתובת המשרד: בית ויטלי, צבי 2ב' רמת גן
קבלת קהל: בימים א'-ה', שעות 11:00-16:00
טל' 03-7521259, פקס 03-6139189
בית-חווה: לה גרדייה 49 (כניסה א') ת"א.
כתובת לדיוור: ת.ד. 4014 ר"ג 52140.
האגודה התאוסופית בישראל www.theosophia.co.il © כל הזכויות שמורות
  בניית אתרים לעסקים   אינטרדיל