19/06/2017 17:56:10
לשני מפגשי לימוד מדיטטיביים
בנושא : להתעורר לעצמי האמיתי ידיעה עצמית וחקירה עצמית על פי הדרכה ישירה ובגובה העיניים של רוברט אדמס, מתוך ספרו "דממת הלב" המפגשים יתקיימו בימי רביעי בבוקר 28.06.17, 05.07.17 10:30- 13:00 בבית ויטלי, רמת גן