07/08/2018 07:07:52
הודעות נוספות
נפתחות באופן שוטף סדנאות מדיטציה בחניכה אישית - המעוניינים יפנו לטלפון 037521259 נפתחת קבוצת לימוד של עקרונות התאוסופיה שתפגש על בסיס חודשי וחומר לימוד שישלח באינטרנט. המעוניינים יפנו לטלפון או למייל הנ"ל.
04/08/2018 14:32:16
השפע החיצוני והשלום הפנימי- 1
בתקופתנו פועלים על האדם פיתויים מעבר לכל מה שהאנושות ידעה מאז הופיעה על פני כוכב הלכת הזה. החושים והתודעה של האדם מופגזים ללא הרף ובכל מקום בשלטי פרסומת, שירי פרסומת, מודעות פרסומת, תצוגות בחלונות הראווה וסרטים המנסים למשוך את תשומת ליבו של האדם וליצור בו השתוקקות לרכישה וצבירה של מוצרים ואביזרים האמורים, לפי דבר מפרסמיהם, להקל על חייו או להביא לו עונג והנאה