פעילויות

חדשות ועדכונים

שלוש מטרות - האגודה התאוסופית
ימי עיון
 פשטות הוויה ואושר סדנת מדיטציה יום א 2.7 2017
xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word">http-equiv=`Content-Type` content=`text/html; charset=UTF-8`><!-- Inject Script Filtered --><!-- Inject Script Filtered --></span>פשטות, הוויה ואושר - סדנת מדיטציה - יום א` 2 ליולי 2017<span class="html-tag">class="">@media only screen and (max-width:680px){.toptextarea_multyelements,.headerarea_multyelements,.postheaderarea_multyelements,.bodyarea_multyelements,.prefooterarea_multyelements,.footerarea_multyelements,.postfooterarea_multyelements{width:100% !important}img{max-width:100% !important}.multy.name_twocols .name_twocols_leftcol{min-width:190px !important}.multy.name_twocols .name_twocols_leftcol .multyparent{width:100% !important}.multy.name_onecolheader .name_seperatorimage5 .imageControl{width:100% !important;height:auto !important}.aligntable.captionedimage{float:right}}http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> src="http://imagescdn2.ravpages.co.il/xsite_resources/user_content/bf/1a/fd/93/bf1afd938852be319edfaaecd4cc4407/images/b6a8bf91ece631e95a20a232b44d0bae_412X312.JPG?ver=3.12&rxc=1491827389" class=" imageControl" width="412" style="width:75%;min-width:230px;margin:0;border:none;max-width:100%;" alt="" title="">
colspan="2" bgcolor="#eeedf2" dir="rtl" style="padding-left:40px;padding-right:40px;padding-top:20px;padding-bottom:30px;text-align:right;text-align:start;vertical-align:top;background-color:#eeedf2;padding-left:-webkit-calc(10px + -320px*30/310 + 100%*30/310);padding-right:-webkit-calc(10px + -320px*30/310 + 100%*30/310);" class=" multy" valign="top" id="o13" leftTarget="10" rightTarget="10"> style="" noextraborder="true" align="right" cellspacing="0" cellpadding="0" class=" aligntable multy">
dir="rtl" style="text-align:right;vertical-align:top;" class=" multy" valign="top" id="o16"> dir="rtl" style="width:100%;" class=" multyparent" cellspacing="0" cellpadding="0" id="o17">
colspan="2" dir="rtl" style="line-height:1.20;direction:rtl;font-style:normal;font-size:32px;font-weight:bold;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;color:#146eb4;padding-left:0px;padding-right:0px;padding-top:0px;padding-bottom:5px;width:550px;text-align:right;vertical-align:top;" class=" multy" valign="top" id="o18">

style="font-size:24px;text-align: center;margin:16px 0px;margin-top:0px;">
style
="font-size: 28px;">style="font-size: 24px;"> ביום א` 2 ליולי 2017 תקיים בשעות הבוקר סדנת מדיטציה סביב הנושא:

style="font-size:32px;text-align: center;margin:16px 0px;">פשטות, הוויה ואושר

class="" style="font-weight:normal;font-size:32px;text-align:right;">בסדנה שתתנהל כמיני ריטריט נשלב דברי הגות ונתנסה במדיטציות שקטות,מדיטציה בתנועה ומדיטציות מודרכות,שיתמקדו בחקירה ובחוויה של כל אחת משלוש האיכויות הנ"ל
colspan="2" bgcolor="#eeedf2" dir="ltr" style="direction:rtl;padding-left:40px;padding-right:40px;padding-top:10px;padding-bottom:20px;text-align:left;vertical-align:top;background-color:#eeedf2;padding-left:-webkit-calc(10px + -320px*30/310 + 100%*30/310);padding-right:-webkit-calc(10px + -320px*30/310 + 100%*30/310);" class=" multy" valign="top" id="o19" leftTarget="10" rightTarget="10"> style="" noextraborder="true" align="right" cellspacing="0" cellpadding="0" class=" aligntable multy">
dir="rtl" style="text-align:right;text-align:start;vertical-align:top;" class=" multy" valign="top" id="o22"> dir="rtl" style="width:100%;" class=" multyparent" cellspacing="0" cellpadding="0" id="o23">
colspan="2" dir="rtl" style=`line-height:1.20;direction:rtl;font-style:normal;font-size:20px;font-weight:bold;font-family:"Open Sans", Arial, sans-serif;color:#262626;width:550px;text-align:right;text-align:start;vertical-align:top;` class=" multy" valign="top" id="o24">

align="center" style="font-size:20px;text-align:start;margin:10px 0px;margin-top:0px;">style="font-weight:bold;font-size: 26px;" class="">המפגש יתקיים style="font-weight:bold;font-size: 26px;">בשעה style="font-weight:bold;font-size: 22px;">10:30style="font-weight:bold;font-size: 26px;"> בבוקרclass="" style="font-weight:bold;font-size: 26px;"> style="font-weight:normal;font-size: 26px;"> 

align="center" style="font-size:26px;text-align:start;margin:10px 0px;">style="font-weight:normal;font-size: 26px;">בבית וויטלי ברמת-גן

style="font-size:22px;text-align: center;margin:10px 0px;">style="font-weight:normal;font-size: 22px;">כתובת: רח` צבי 2 ב` רמת-גן  טל. 03-7521259

style="font-size:22px;text-align: center;margin:10px 0px;">style="font-weight:normal;font-size: 22px;" class="">מייל ליצירת קשר href="mailto:theosophyisrael@013net.net" target="_blank" style="-ms-word-break:break-all;word-break:break-word;word-wrap:;">theosophyisrael@013net.ne

style="font-size:22px;text-align: center;margin:10px 0px;">class="" style="font-size: 22px;font-weight:normal;"> השתתפות על בסיס תרומה
style
="font-size: 22px;">style="font-size: 22px;color: #0000ff;">-------------------------------------------------------------------------

style="font-size:20px;text-align: center;margin:10px 0px;unicode-bidi: embed;"> 

style="font-size:20px;text-align: center;margin:10px 0px;unicode-bidi: embed;">href="https://cp.responder.co.il/link.php?lid=11815773&amp;sid=89606602&amp;k=4741bbe309d7f1f39656e43838b9daad" style="-ms-word-break:break-all;word-break:break-word;word-wrap:;" target="_blank">קישור לתוכנית הפעילות השנתית של האגודה

style="font-size:24px;text-align: center;margin:10px 0px;unicode-bidi: embed;">style="font-size: 24px;">href="https://cp.responder.co.il/link.php?lid=11815771&amp;sid=89606602&amp;k=4741bbe309d7f1f39656e43838b9daad" target="_blank" style="-ms-word-break:break-all;word-break:break-word;word-wrap:;">קישור לרכישת ספרים בהוצאת האגודה התאוסופית

style="font-size:20px;text-align: center;margin:10px 0px;unicode-bidi: embed;" align="center"> 

style="font-size:20px;text-align: center;margin:10px 0px;margin-bottom:0px;unicode-bidi: embed;"> 

colspan="2" dir="rtl" style="text-align:right;text-align:start;vertical-align:top;" class=" multy" valign="top" id="o25"> dir="rtl" style="width:100%;" class=" multyparent" cellspacing="0" cellpadding="0" id="o26">
colspan="2" bgcolor="#c0d5ed" dir="ltr" style="direction:rtl;padding-left:40px;padding-right:40px;padding-top:20px;padding-bottom:23px;text-align:left;vertical-align:top;background-color:#c0d5ed;padding-left:-webkit-calc(8px + -320px*32/310 + 100%*32/310);padding-right:-webkit-calc(10px + -320px*30/310 + 100%*30/310);" class=" multy" valign="top" id="o27" leftTarget="8" rightTarget="10"> style="padding-left:10px;padding-right:0px;padding-top:0px;padding-bottom:0px;padding-left:-webkit-calc(2px + -320px*8/310 + 100%*310/248*8/310 + 10px*310/248*8/310 - 320px*30/310*310/248*8/310 + 8px*310/248*8/310 - 320px*32/310*310/248*8/310);padding-right:-webkit-calc(0px + -320px*0/310 + 100%*310/248*0/310 + 10px*310/248*0/310 - 320px*30/310*310/248*0/310 + 8px*310/248*0/310 - 320px*32/310*310/248*0/310);" noextraborder="true" align="right" cellspacing="0" cellpadding="0" class=" aligntable multy" leftTarget="2" rightTarget="0" id="_rp_0">
dir="rtl" style="text-align:right;text-align:start;vertical-align:top;" class=" multy" valign="top" id="o30"> dir="rtl" style="width:100%;" class=" multyparent" cellspacing="0" cellpadding="0" id="o31">
colspan="2" bgcolor="#c3edf9" dir="rtl" style="line-height:1.20;direction:rtl;font-style:normal;font-size:16px;font-weight:400;font-family:arial;color:#ffffff;width:540px;text-align:right;text-align:start;vertical-align:top;background-color:#c3edf9;" class=" multy" valign="top" id="o32">

style="font-size:24px;text-align: center;margin:8px 0px;margin-top:0px;">
style="font-size: 24px;color: #000080;">תאוסופיה - ידע שמחזיר משמעות לחיים

style="font-size:24px;text-align: center;margin:8px 0px;margin-bottom:0px;">style="font-size: 24px;color: #000080;">www.theosophia.org.il

values="style" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin:0" calceddisplay="__null__" display="__null__" id="o33">calceddisplay="__null__" display="__null__">calceddisplay="__null__" display="__null__">
values="style" dir="rtl" align="center" bgcolor="white" style="padding-top:25px;background-color:white;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:11px" calceddisplay="__null__" display="__null__" id="o34"> align="center">
dir="rtl" align="right" style="display:table-cell!important;background-color:#ffffff!important;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:11px!important;color:#000000!important;">
נשלח לכתובת href="mailto:nili.tamir@gmail.com" style="display:inline!important;font-size:11px!important;color:#1155cc!important;direction:ltr;">nili.tamir@gmail.com מהכתובת href="mailto:to@theosophia.co.il" style="display:inline!important;font-size:11px!important;color:#1155cc!important;direction:ltr;">to@theosophia.co.il
שולח: תאוסופיה - בית להתפתחות רוחנית ואחווה אנושית
כתובת השולח: בית ויטלי, צבי 2ב` רמת גן
href="https://cp.responder.co.il/unsubscribe.new.php?id=89606602&amp;key=4741bbe309d7f1f39656e43838b9daad&amp;mid=2624577&amp;lang=he" style="display:inline!important;font-size:11px!important;color:#1155cc!important;">הסרה מהרשימה | href="https://cp.responder.co.il/unsubscribe.new.php?id=89606602&amp;key=4741bbe309d7f1f39656e43838b9daad&amp;mid=2624577&amp;lang=he&amp;modify=1" style="display:inline!important;font-size:11px!important;color:#1155cc!important;">עדכון פרטים | href="https://cp.responder.co.il/unsubscribe.new.php?id=89606602&amp;key=4741bbe309d7f1f39656e43838b9daad&amp;mid=2624577&amp;lang=he&amp;report=1" style="display:inline!important;font-size:11px!important;color:#1155cc!important;">דיווח דיוור לא מורשה

href="http://www.responder.co.il">רב מסר מערכת דיוור ודפי נחיתה
type="text/css">.ReadMsgBody{width:100%}.ExternalClass{width:100%}body{direction:rtl;background-color:#d1d2d4}span.yshortcuts,a span{color:#000;background-color:none;border:0}span.yshortcuts:hover,span.yshortcuts:active,span.yshortcuts:focus{color:#000;background-color:none;border:0}<!-- Inject Script Filtered -->

 פשטות הוויה ואושר סדנת מדיטציה יום א 2.7 2017

 |  ראשי |  תכנית שנתית  |  כנסים והרצאות  |  קידום אחווה אנושית ובין-דתית  |  טיולים וסופי שבוע בגוון רוחני  |  כתב-עת, ספרים, דיסקים וספריה  |  מגזין אורנט  |  הרשמה לרשימת תפוצה  |  מרכזים תאוסופים בעולם  |  ציטוטים מהתאוסופיה  |  מפת אתר  |  הוספה למועדפים  | 
האגודה התאוסופית-עמותה ללא מטרות רווח- www.theosophia.co.il © כל הזכויות שמורות
בית ויטלי, צבי 2ב' רמת גן 03-7521259 03-6139189

האגודה התאוסופית בישראל

כתובת המשרד: בית ויטלי, צבי 2ב' רמת גן
קבלת קהל: בימים א'-ה', שעות 11:00-16:00
טל' 03-7521259, פקס 03-6139189
בית-חווה: לה גרדייה 49 (כניסה א') ת"א.
כתובת לדיוור: ת.ד. 4014 ר"ג 52140.
האגודה התאוסופית בישראל www.theosophia.co.il © כל הזכויות שמורות
  בניית אתרים לעסקים   אינטרדיל