top of page

איך נאמן את המיינד להיות לנו ידיד?

ברכה אלרון

המחשבה הינה כוח שיכול לרפא ויכול להרוג; המחשבה יכולה לנווט אותנו לחיים שלווים או לחיי מצוקה. כשאנחנו נותנים למחשבה לנהל את חיינו, איננו המנהיגים של עצמנו, אנחנו מאבדים את השליטה על חיינו.

אך אפשר גם אחרת.

אפשר לחנך את המינד [שדה המחשבות] ולאמן אותו, כך שנוכל לבחור את תוכן המחשבות ואיכותן- לנטוע מחשבות חיוביות ולשחרר מחשבות מקובעות ומזיקות. לאמן את המינד להיות בשקט, להקשיב, להתבונן.

לשם מה כל זה? כדי לחיות בשלום עם עצמנו ועם הסביבה שלנו. היות וכל חיינו בנויים על מערכות יחסים, כל שיפור בהתנהלות שלנו משפיע על שותפנו במערכת היחסים.

"השליטה במיינד, ההכוונה הברורה הזו של החשיבה, ההבנה המוחלטת של השפעות החשיבה על הקשר של האדם עם העולם שמסביבו, כשהוא משפיע עליו לטוב או לרע על ידי חשיבתו" אנני בזאנט

תשאלו, איך אוכל לשלוט במיינד, והרי הוא שולט בי, מפטפט בלי הרף, מחשבה רודפת מחשבה, אין רגע של שקט...?

ובכן יש דרכים להשקיט את המינד, כמו:

להתבונן במחשבות המגיעות אל המינד, ללא ביקורת ושפיטה. לראות אותן.

לאמן את עצמנו להיות עם מחשבה מתחילתה עד סופה, מהרגע שעולה ואת שהולכת לדרכה

לעצור את הנטייה של המינד לקפוץ מעניין לעניין. להחזיר את המחשבה למקומה.

נלווה מחשבה מכניסתה למינד ועד צאתה, ונראה באיזה מצב הגיעה המחשבה

ובאיזה מצב היא עוזבת – מה הוספנו לה או החסרנו ממנה בעת שהותה במינד?


אחרי שהשקטנו את המינד, איך נפתח אותו?
נחשוב במכוון.

נביא למינד מחשבה שיש מאחוריה מטרה מיטיבה, להשיג משהו בהתאם

לרצוננו האמיתי, בשונה מהשתוקקות זמנית.

* נבחר נושא ונחשוב עליו בהחלטיות ובעקביות, עד מיצויו.
* נצייד את המיינד במחשבה גבוהה – מופשטת ונאפשר לו להגות בה.
* נחליף מחשבה רעה ומזיקה במחשבה טובה.

"השיטה להחליף מחשבה אחת באחרת היא שיטה שאפשר לנצל אותה לקידום בדרכים רבות. אם מחשבה רעה על אדם אחר נכנסת לתוך המיינד, יש להחליפה מייד במחשבה על איזו מידה טובה שיש לו, או מעשה טוב שעשה." אנני בזאנט

bottom of page