top of page
Conference Seating

ביחד במסע הרוחני

מפגשים שבועיים בימי א' בבוקר
לחברי האגודה ולבוגרי קורסים

קהילה תאוסופית לומדת, תורמת ומעמיקה בלימוד הרוחני
מפגשים של חברי האגודה ובוגרי קורסים – 
ללימוד, דיון ומדיטציה.


ימי ראשון, מידי שבוע 11:00-13:00 

מפגשים שבועיים בימי א' בבוקר

פורום השולחן העגול
לחברי האגודה ולבוגרי קורסים

לימוד והתבוננות בגישה פתוחה ואינטואיטיבית , 

בפרקים מתוך הספר 
  "התורה הסודית", מאת הלנה בלבצקי. 
  חומר לעיון נשלח לפני כל מפגש.

 

ערב שלישי, אחת לחודש 21:00-19:00  

פורום השולחן העגול

משפחות לומדות

מסגרת חברתית-שיתופית להתפתחות רוחנית, אישית וקבוצתית
פעילות המשפחות הלומדות מיישמת את אחת ממטרות

האגודה התאוסופית בישראל: 

"להקים בישובים שונים קבוצות לומדות, אשר תהוונה בית רוחני, שבו יוכל כל אדם למצוא גם אחווה וגם חוכמה." 
במפגשי המשפחות הלומדות קוראים, הוגים, מודטים ומשתפים מתוך ספרים תאוסופיים, בהתכוונות - להעמקה בידע התאוסופי; לגילוי הכוחות הפנימיים של חבריה; להתפתחות ולמצוי הפוטנציאל האישי; לחוות תחושת בית חם, ידידות, שייכות ואחווה - כל אלה למען העצמת יכולת הנתינה והשרות לזולת.
המשפחות הלומדות פועלות בהנהגתם של חברים פעילים באגודה, ולכל אחת מהן מוטיב מוביל ומרכיבי מפגש ייחודיים.  נפגשים אחת לחודש.

ראשי המשפחות ופרטים:
ברכה אלרון -  ימי שלישי בבוקר, בתל אביב 
מלי אפרתי - ימי שני בערב, רמת אביב תל אביב 
   

ניתן להצטרף לאחת מהמשפחות הלומדות, ומומלץ מאד לייסד משפחות חדשות.

לקבלת מידע נוסף:

טל. 03-7521259  או במייל  to@theosophia.co.il

משפחות לומדות
bottom of page