top of page

מדיטציות

הודיה, נדיבות ואושר

הודיה, נדיבות ואושר
00:00 / 20:58

מדיטציה

10 נשימות עמוקות, איטיות ושקטות לפני השמעת המדיטציה

להיטען ולהתחזק מתוך השקט

להיטען ולהתחזק מתוך השקט
00:00 / 18:01

מדיטציה

10 נשימות עמוקות, איטיות ושקטות לפני השמעת המדיטציה

ליצור בנו מרחב לנשמה

ליצור בנו מרחב לנשמה
00:00 / 18:59

מדיטציה

10 נשימות עמוקות, איטיות ושקטות לפני השמעת המדיטציה

על האור הפנימי

על האור הפנימי
00:00 / 19:47

מדיטציה

10 נשימות עמוקות, איטיות ושקטות לפני השמעת המדיטציה

ראיה, התבוננות והקשבה

ראיה התבוננות והקשבה
00:00 / 23:30

מדיטציה

10 נשימות עמוקות, איטיות ושקטות לפני השמעת המדיטציה

תדרים של שלווה

תדרים של שלווה
00:00 / 22:20

מדיטציה

10 נשימות עמוקות, איטיות ושקטות לפני השמעת המדיטציה

מדיטציה להתמרה פנימית

מדיטציה להתמרה פנימית
00:00 / 25:00

מדיטציה

10 נשימות עמוקות, איטיות ושקטות לפני השמעת המדיטציה

bottom of page