top of page

#וזכיתי / מלי אפרתי

ז כ י ת י

אינספור מתנות וצידה לדרך אספתי בנתיבי החוכמה התאוסופית, אליה הצטרפתי לפני יותר מ 20 שנה.

ארגז כלים מלא פניני ידע. חלק מן הפנינים נשארו על הנייר, ואת אלה שהתחברתי אליהן יותר, אני שוזרת על צווארי כפניני אור.

מידי פעם כשאני מעיינת בספרות התאוסופית, אני נזכרת בעוד פנינת חוכמה ומוסיפה אותה לשימושי השוטף כניצוץ נוסף של תובנה, או קרן אור נוספת המאירה את המכשולים והאתגרים במשעולי החיים.

אשתף אתכם הקוראים, בפנינה אחת מתוך מחרוזת הפנינים שלי :

באחד הקורסים במסגרת הלימודים באגודה התאוסופית , ברמת גן, נכנס המורה שלנו אברהם אורון ושאל :

מהי לדעתכם הסגולה החשובה ביותר של האדם השואף לחיות ובדרך החוכמה והאהבה, על פי התאוסופיה?

עפו לא מעט תשובות באוויר:

להיות בנתינה, להעניק אהבה, להיות שלמים עם מה שיש, להיות בשלום עם הסביבה, להתחשב בזולת, להתנדב, לא להיות אנוכי, לתרום לזולת, לחיות בענווה, לא להפלות בין אדם לאדם, סובלנות, להיות בשלווה, הקשבה לאחר, להגן על החלשים בחברה ועוד ועוד....

ואברהם המורה - עונה לכל אחת מן התשובות ואומר :

- זה יפה מה שאמרת , אך לא לזה התכוונתי.

- זה חלק מן העניין , אבל אני שאלתי מה התפקיד שלנו, מה העבודה שלנו.

- זו התוצאה אבל לא השורש.

ואז כשנגמרו לנו כל התשובות... השתרר שקט בחדר.

חיכינו בסקרנות לתשובה - מה התפקיד העיקרי והלא פשוט הזה של האדם, על מה הוא צריך לשים את הדגש?

ואברהם משיב :

"א י ז ו ן. אחד הדברים הלא פשוטים בכלל, אך החשובים מאוד, הוא ללמוד לחיות באיזון, בהרמוניה. להבחין בין מה שחשוב יותר לחשוב פחות , לא להישאב יותר מידי לשמחה ולא לכאב, לא להישאב לעבודה מתישה בלי מנוחה ולא להתבטל בלי הפוגה, לדעת מתי לשים את הגבול בכל הרבדים - הפיסי, הרגשי, המחשבתי. לא להיגרר למצבים , לשמור על שווי נפשי. לא לעייף ולהתיש מידי את המחשבות , לדעת להפעיל אותן במידה, לנוח במידה ולפעול במידה הרצויה ועוד.... רק כשאדם חי באיזון הוא יכול לעזור הן לעצמו והן לסביבה."

איך קרה שאף אחד מאיתנו לא העלה את הסגולה הזו - איזון? חווית התרגיל המחשבתי הזה נטמעה בי ובזכותו, אני זוכרת היטב את נושא האיזון, ולפנינת האיזון מקום נכבד על צווארי.

בחיי היום יום, לא פעם אני טועה בהגזמה לפה ולשם ... אבל אני מודעת לזה ומסתכלת על זה, ושואלת מיד את עצמי:

אפוא האיזון שהבטחת להיות בו? ... ומתקנת ומשפרת.

כן. זכיתי!

ב א ה ב ה

מלי אפרתי

 

コメント


bottom of page